Articole

Tuesday, 16 November 2010 09:07

Asocia?ia CranioSacral? metoda Upledger

Written by 
Rate this item
(22 votes)

Asocia?ia CranioSacral? metoda Upledger

Pentru update-uri si intrebari va rugam folositi urmatoarele adrese:
https://www.facebook.com/CranioSacralRomania

si pe grupul

https://www.facebook.com/groups/craniosacral.ro

Cranio Sacral Romania

Asocia?ia s-a constituit cu scopul de promovare, con?tientizare individual? ?i cunoa?tere public? a conceptului de sistem craniosacral, a?a cum acesta a fost definit de dr. John E. Upledger, fondatorul Institutului Upledger – Palm Beach, Florida, USA.
În acest sens, absolventa ?i persoana acreditat? interna?ional de Institutul Upledger, Mihaela Gugu, ofer? credibilitatea, calificarea ?i competen?a personal? ?i profesional?, scopului nepatrimonial pentru care s-a constituit asocia?ia.
Promovarea ?i aducerea la cuno?tin?? public? a conceptului, se va realiza prin simpozioane, seminarii interactive ?i conferin?e organizate cu aceast? tematic?, finan?ate din surse proprii sau dup? caz, din contribu?ii ?i dona?ii.

Dr. John E. Upledger (D. O., O. M. M., D. Sc.) este Membru al Academiei Americane de Osteopatie, Membru Academic al Societ??ii Britanice de Osteopatie ?i Doctor în ?tiin?e. Specizaliz?rile sale includ: Manipulare osteopatic?, terapie CranioSacral?, eliberare Somato-Emo?ional?, acupunctur? ?i medicin? preventiv?. De a lungul carierei de osteopat, Dr. Upledger a fost recunoscut ca un inovator ?i îndrum?tor în descoperirea de noi terapii. În special dezvoltarea terapiei CranioSacrale i-a câ?tigat o reputa?ie interna?ional?.
De?i marea parte a experien?ei sale a fost ob?inut? din practica privat?, Dr. Upledger a fost cercet?tor ?i profesor de biomecanic?, între 1975 1983, la Universitatea de Stat Michigan. În acest timp el a condus o echip? de speciali?ti în anatomie, fiziologi, bio fizicieni ?i bio ingineri, în experien?ele asupra existen?ei ?i influen?ei sistemului craniosacral. Ca rezultat al acestor studii ?tiin?ifice s a ajuns la explicarea func?ion?rii ?i utilizarea sistemului craniosacral în evaluarea ?i tratarea disfunc?iilor creierului ?i ale coloanei vertebrale.
În toat? aceast? perioad?, Dr. Upledger a dezvoltat ?i perfec?ionat tehnicile terapiei CranioSacrale care este predat? în programa Institutului Upledger, din anul 1985 la profesioni?ti în s?n?tate, ca osteopa?i, doctori in medicin?, psihiatri, denti?ti, surori medicale, chiropractori, kineto-terapeu?i ?i masori.
Dr. John Upledger este autorul a numeroase c?r?i, caiete de studiu ?i multe articole publicate în reviste de specialitate.

C?r?ile scrise de Dr. Upledger, includ:
- Your Inner Physician and You ( Tu si medicul din tine)
- CranioSacral Therapy (Terapia CranioSacral?)
- CranioSacral Therapy II: Beyond the Dura (Terapia CranioSacral? II: Dincolo de dura);
- SomatoEmotional Release and Beyond (Eliberare Somato-Emo?ional? ?i mai mult decât atât);
- A Brain is Born (Se na?te un creier).
- CranioSacral Therapy, Touchstone for Natural Healing (Terapia CranioSacrala, piatra de hotar pentru vindecarea naturala)

Read 203930 times Last modified on Monday, 31 August 2015 21:55
Login to post comments